Fjerne vepsebol

Ønsker du å fjerne vepsebol? Larvik Skadedyrkontroll har spisskompetanse på å fjerne vepsebol og andre skadedyr. Vepsebol kan fort utgjøre en plage, dersom man ikke griper inn i tide og fjerner det før det vokser seg stort. Å fjerne vepsebol er en enkel sak for oss, takket være vår lange erfaring og store kunnskap på området.

Larvik Skadedyrkontroll AS dekker hovedsakelig områdt rundt Larvik. I tillegg utfører Larvik Skadedyrkontroll AS en del oppdrag i Sandefjord og indre Vestfold. Videre utfører vi også oppdrag i byene i Telemark som grenser til Vestfold.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll AS for mer informasjon om bekjempelse av skadedyr.

Vepsebol og små barn

Et vepsebol kan gjøre det utrygt å ferdes i hagen og rundt huset. Spesielt forsmå barn kan tilstedeværelsen av vepsebol utgjøre en fare dersom vepsene er aggressive. Derfor anbefaler vi på det kraftigste å fjerne vepsebol, i tilfelle av at de har etablert seg på utsiden av boligen.

Velger du oss til å utføre skadedyrbekjempelse, velger du en anerkjent aktør på området. Vi har de påkrevde godkjennelser og utfører alle oppdrag med stor profesjonalisme. Vi er dessuten medlem av Norges Takseringsforbund slik at vi kan taksere skader som følge av skadedyr,
sopp og råte.


Velkommen til Larvik Skadedyrkontroll.