Rotter i huset

Rotter i huset fører til store verdiforringelser. Rotter i hus påfører store skader på bygninger på grunn av gnaging og bygging av bol. Rotter ødelegger vegger og gulv ved å gnage hull i disse. Dette gjelder også for dører og tak.

Når man har rotter i huset ser man ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om brunrotter. Rotter i huset gjør også store skader på møbler, klær og gardiner. I tillegg kan rotter gnage i stykker bøker, malerier og andre kunstgjenstander.

Mer alvorlig er det at rotter kan gnage på vannrør og avløpsrør. Rotter i huset kan på den måten være årsak til vannskader. Noe av det alvorligste er at rotter ofte gnager på strømledninger. Dette øker faren for kortslutning og brann. Rotter som dør inne i vegger og gulv i huset kan forårsake et betydelig luktproblem.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll for bekjempelse av rotter i huset.


Bekjempelse av rotter i huset


Bekjempelse av rotter i huset er avhengig av at utendørs og innendørs ryddes for søppel og matrester. På denne måten reduseres tilgangen på mat, vann og bolplasser. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes. Kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på næring. Søppeldunker og søppelrom må sikres.

Bygninger må sikres slik at rotter ikke kommer inn gjennom sprekker/hull, kloakk- eller ventilasjonssystem.

De fleste gnagere har potensiale til å spre smitte. De er ofte i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt matvarer til mennesker og dyr. Man ser at gnagere er bærere for en hel rekke smittsomme sykdommer som kan utgjøre en reell helsefare for mennesker.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll for bekjempelse av rotter i huset.