Skadedyr i hus

Plages du av skadedyr i hus? Larvik Skadedyrkontroll er en anerkjent aktør innen skadedyrbekjempelse og råder over lang erfaring og stor kunnskap på området. Skadedyr i hus skal tas alvorlig, og man bør gripe inn så fort som mulig dersom man har mistanke om skadedyr i boligen. Skadedyr som for eksempel mus, rotter, veps, maur og kakerlakker er alt sammen noe vi tar hånd om for våre klienter.

Larvik Skadedyrkontroll AS dekker hovedsakelig områdt rundt Larvik. I tillegg utfører Larvik Skadedyrkontroll AS en del oppdrag i Sandefjord og indre Vestfold. Videre utfører vi også oppdrag i byene i Telemark som grenser til Vestfold.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll AS for mer informasjon om bekjempelse av skadedyr.

Kort utrykningstid ved bekjempelse av skadedyr

Vi har kort utrykningstid og dekker hele Østlandet. Dessuten er vi en skadedyrbekjemper med stor faglig stolthet. Dette betyr av holder hos kontinuerlig oppdaterte på den nyeste utviklingen innen skadedyrbekjempelse slik at vi kan implementere etterprøvde og effektive metoder når det opptrer skadedyr i hus.

Vi innehar alle de nødvendige godkjennelsene og er dessuten medlem av Norges Takseringsforbund. Dette gjør at vi kan foreta takseringer av skader som følge av skadedyr i hus, soppangrep og råte når denne allerede er forvoldt.


Velkommen til Larvik Skadedyrkontroll.