Kakerlakker

Plages du av kakerlakker? En av kakerlakkene som opptrer innendørs i Norge er tyske kakerlakker
som er mellom 1 og 1,6 cm lange. Det finnes også orientalske og amerikanske kakerlakker. Disse er
noe større enn den tyske. Felles for alle kakerlakker er at de kan utgjøre et hygienisk problem og spre smitte.

Larvik Skadedyrkontroll AS dekker hovedsakelig områdt rundt Larvik. I tillegg utfører Larvik Skadedyrkontroll AS en del oppdrag i Sandefjord og indre Vestfold. Videre utfører vi også oppdrag i byene i Telemark som grenser til Vestfold.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll AS for mer informasjon om bekjempelse av skadedyr.

Ta kontakt nå dersom du plages av kakerlakker

Kakerlakker spres meget raskt, og ofte er det slik at nabobygg også må involveres i
forbindelse med bekjempelsen. Bekjempelse av kakerlakk er noe mer tidkrevende en annen
skadedyrbekjempelse. Har du mistanke om at ditt hus er infisert bør du ta kontakt så fort som mulig. Vi
har rask utrykningstid og råder over spisskompetanse på området.

Vi er en anerkjent aktør innen skadedyrbekjempelse, og vi har alle de nødvendige
godkjennelsene. Samtidig er vi medlem av Norges Takseringforbund slik at vi kan foreta
taksering av skader påført av kakerlakker eller andre skadedyr.


Velkommen til Larvik Skadedyrkontroll.
*
*
*