Klesmøll

Klesmøll heter på latin (Tineola bisselliella). Klesmøll er det insektet i Norge som gjør størst skade på tekstiler. Som larver lever klesmøll av materialer som stammer fra dyr. Ulltøy og pels utgjør gode næringskilder for klesmøll. Bomullsprodukter og syntetiske stoffer blir ikke angrepet av klesmøll. Klesmøll finnes innendørs over hele landet i Norge.

Kontakt Larvik Skadesyrkontroll for mer informasjon om bekjempelse av klesmøll.

Hvordan ser klesmøll ut?

Klesmøll kan skilles fra andre møll på de ensfargete, skinnende blanke og messinggule vingene. Klesmøll har også gylne hår på hodet og i bakkant av vingene. Lengden på en klesmøll er 5-8 mm og vinge-spennet 10-17 mm. Hunnen er litt større enn hannen. I hvile ligger vingene taklagt over kroppen.Som larver er klesmøll hvite med lysebrunt hode. Klesmøll er omtrent 1 mm lange som nyklekte, men blir opptil 10 mm lange.

Kontakt Larvik Skadesyrkontroll for mer informasjon om bekjempelse av klesmøll.

Hvilke spor etterlater klesmøll?

Larvene gnager uregelmessige hull i ullklær og pels. I tillegg er det er ofte store mengder med spinntråder og avføring på klær som er angrepet. Avføringen til klesmøll er ½ mm i diameter og ofte farget av fødematerialet. Det vil også finnes larverør som sitter fast til underlaget).Spor etter en annen møllart, pelsmøll, kan forveksles med klesmøll. Pelsmøll har imidlertid sjelden spinntråder og larverøret er ikke festet til underlaget. Pelsmøllen lever utendørs i Norge og finnes normalt på fuktigere steder enn klesmøllen. Skadeomfanget er derfor mindre.

Kontakt Larvik Skadesyrkontroll for mer informasjon om bekjempelse av klesmøll.

Ta kontakt med oss