Skadedyr

Skadedyr kan påføre hus og hjem stor skade, samtidig som det kan spre smitte. Skadedyr forårsaker ofte økonomiske tap, i tillegg til å være meget plagsomt.

Skadedyr kan være:

I forbindelse med skadedyr bistår vi ikke bare med selve bekjempelsen. Vi tar også for oss eventuell taksering av skadene. Vi er medlem av Skadedyrbransjens Takseringsforbund, og har også de påkrevde sentrale godkjenningene. Vi er engasjerte i det vi jobber med og har stor faglig stolthet. Vi holder derfor vår kunnskap kontinuerlig oppdatert slik at vi kan tilby markedets beste løsninger.

Ta kontakt med oss

Skadedyr i landbruket forårsaker økonomiske tap

Skadedyr i landbruket kan forårsake store problemer på avlinger eller på bygninger. Dette kan føre til store økonomiske tap. Utendørs er det ofte insekter som skaper problemer, mens innendørs kan man ha problemer med rotter og mus. Skadedyr fører til både store materielle skader og er en mulig smittekilde. Rotter og mus gnager også på elektriske ledninger, som kan være en stor brannfare.

Kontakt skadedyrbekjemper umiddelbart ved mistanke


Problemer med skadedyr og andre insekter kan fort vokse ut av kontroll. Vi anbefaler å kontakte skadedyrbekjemper så raskt som mulig, for å få kontroll på problemet. Larvik Skadedyrkontroll har også 40 år erfaring som tømrerfirma og kjenner godt til konstruksjon i bygninger som kan være til god hjelp ved sanering av skadedyr. Vi har også god erfaring med sopp- og råteskader.

Vi tar oppdrag i Vestfold og deler av Telemark.

Vårt mål er å alltid rykke ut raskt til våre kunder, samtidig som vi er konkurransedyktige på pris.

Ta kontakt med Larvik Skadedyrkontroll om du trenger å bli kvitt en skadedyrproblem på en rask og skånsom måte.

Plages du av skadedyr i hus?

Larvik Skadedyrkontroll er en anerkjent aktør innen skadedyrbekjempelse og råder over lang erfaring og stor kunnskap på området. Skadedyr i hus skal tas alvorlig, og man bør gripe inn så fort som mulig dersom man har mistanke om skadedyr i boligen. Skadedyr som for eksempel mus, rotter, veps, maur og kakerlakker er alt sammen noe vi tar hånd om for våre klienter.

Larvik Skadedyrkontroll AS dekker hovedsakelig områdt rundt Larvik. I tillegg utfører Larvik Skadedyrkontroll AS en del oppdrag i Sandefjord og indre Vestfold. Videre utfører vi også oppdrag i byene i Telemark som grenser til Vestfold.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll AS for mer informasjon om bekjempelse av skadedyr.

Kort utrykningstid ved bekjempelse av skadedyr

Vi har kort utrykningstid og dekker hele Østlandet. Dessuten er vi en skadedyrbekjemper med stor faglig stolthet. Dette betyr av holder hos kontinuerlig oppdaterte på den nyeste utviklingen innen skadedyrbekjempelse slik at vi kan implementere etterprøvde og effektive metoder når det opptrer skadedyr i hus.

Vi innehar alle de nødvendige godkjennelsene og er dessuten medlem av Norges Takseringsforbund. Dette gjør at vi kan foreta takseringer av skader som følge av skadedyr i hus, soppangrep og råte når denne allerede er forvoldt.

Har du spørsmål vedrørende vår bekjempelse av skadedyr i hus er det bare å ta kontakt.

Velkommen til Larvik Skadedyrkontroll.