Skadedyrbekjempelse er vårt spesialfelt

Har du behov for skadedyrbekjempelse? Larvik Skadedyrkontroll er en anerkjent aktør innen skadedyrbekjempelse, og vi bestreber oss på å være et naturlig førstevalg for hele Østlandet når det er skadedyr på ferde. Vi har alle de påkrevde godkjennelsene og er medlem av Norges Takseringsforbund - noe som gjør av vi er kvalifiserte til å foreta taksering av skader som følge av for eksempel skadedyr, sopp og råte.

Larvik Skadedyrkontroll dekker hovedsakelig område rundt Larvik. I tillegg utfører Larvik Skadedyrkontroll AS en del oppdrag i Sandefjord og indre Vestfold. Videre utfører vi også oppdrag i byene i Telemark som grenser til Vestfold.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll for mer informasjon om bekjempelse av skadedyr.

Effektiv skadedyrbekjempelse i Vestfold og Telemark

For å kunne utføre mest mulig effektiv skadedyrbekjempelse er det viktig å gripe inn så fort som mulig. Har du mistanke om tilstedeværelse av skadedyr bør du ta kontakt med en skadedyrbekjemper umiddelbart. Larvik Skadedyrkontroll har rask utrykningstid og råder over alt som trengs av kunnskap og materiell for å kunne utføre bekjempe infestasjon av skadedyr.

Velger du Larvik Skadedyrkontroll, så velger du en aktør med stor faglig stolthet. Det betyr at vi holder oss kontinuerlig oppdaterte på trender og utvikling innen skadedyrbekjempelse, slik at vi kan tilby bransjens beste løsninger til våre kunder.

Har du spørsmål vedrørende skadedyrbekjempelse finner du vår kontaktinformasjon her.

Velkommen til Larvik Skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss