Rotter

Har du mistanke om at du har rotter i hjemmet ditt bør du reagere umiddelbart og tilkalle profesjonell hjelp. Rotter formerer seg i stor hastighet, og kan utvikle seg til et massivt og uoversiktlig problem. Vi i Larvik Skadedyrkontroll har lang erfaring innen skadedyrbekjempelse. Rotter kan utgjøre en betydelig helserisiko for oss mennesker, spre smitte, gjøre skade på inventar og infisere mat.

Slik oppdager du om du har rotter


Om du ikke har sett en selv, er det flere tydelige tegn som avslører at du har uvedkommende på besøk:

  • Rotteekskrementer, ser du tegn etter noe som ligner på store riskorn bør du være på vakt.
  • Spor etter føtter og hale, bruk lommelykt på trange, mørke plasser.
  • Skrapelyder kan bety at du har fått rotter, gjerne om natten er det høy aktivitet.
  • Hull og ganger i vegger, rotter graver omfattende underjordiske ganger, og om du ser nye sprekker og hull i vegger kan dette bety at du har et rotteangrep.
  • Rotteekskrementer, ser du tegn etter noe som ligner på store riskorn bør du være på vakt.
  • Spor etter føtter og hale, bruk lommelykt på trange, mørke plasser.
  • Skrapelyder kan bety at du har fått rotter, gjerne om natten er det høy aktivitet.
  • Hull og ganger i vegger, rotter graver omfattende underjordiske ganger, og om du ser nye sprekker og hull i vegger kan dette bety at du har et rotteangrep.

Ta kontakt med oss

Hva gjør jeg om jeg har rotter?

Om du kjenner igjen ett eller flere av punktene over bør du reagere umiddelbart. Rotter formerer seg i stor hastighet, og problemet kan ofte vokse ut av kontroll.

I tillegg til rotter, bekjemper vi også andre skadedyr som:

Rotter kan forårsake massive skader på inventar og ledninger, samtidig som reir og ekskrementer genererer en ubehagelig lukt. Inneklimaet og hygienen reduseres kraftig dersom rotter får bevege seg uhindret rundt. Rotter er påfallende smarte, og lærer seg ofte å unngå feller. Derfor anbefaler vi profesjonell hjelp om du er plaget med skadedyr som rotter.

Vi bekjemper rotter i Vestfold


Ved å kontakte Larvik Skadedyrkontroll til skadedyrbekjempelse kan du være trygg på at du har valgt en aktør med god og lang erfaring på området. Vi har også kjent for rask utrykning og god kundeservice. Vi tilbyr også taksering etter skader som kan ha oppstått, og hjelper deg med forsikringsselskapet. Vi dekker Vestfold og deler av Telemark.

Ta kontakt med Larvik Skadedyrkontroll om du har spørsmål om rotter og skadedyrbekjempelse!

Rotter i huset fører til store verdiforringelser.

Rotter i hus påfører store skader på bygninger på grunn av gnaging og bygging av bol. Rotter ødelegger vegger og gulv ved å gnage hull i disse. Dette gjelder også for dører og tak.

Når man har rotter i huset ser man ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om brunrotter. Rotter i huset gjør også store skader på møbler, klær og gardiner. I tillegg kan rotter gnage i stykker bøker, malerier og andre kunstgjenstander.

Mer alvorlig er det at rotter kan gnage på vannrør og avløpsrør. Rotter i huset kan på den måten være årsak til vannskader. Noe av det alvorligste er at rotter ofte gnager på strømledninger. Dette øker faren for kortslutning og brann. Rotter som dør inne i vegger og gulv i huset kan forårsake et betydelig luktproblem.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll for bekjempelse av rotter i huset.

Bekjempelse av rotter i huset

Bekjempelse av rotter i huset er avhengig av at utendørs og innendørs ryddes for søppel og matrester. På denne måten reduseres tilgangen på mat, vann og bolplasser. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes. Kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på næring. Søppeldunker og søppelrom må sikres.

Bygninger må sikres slik at rotter ikke kommer inn gjennom sprekker/hull, kloakk- eller ventilasjonssystem.

De fleste gnagere har potensiale til å spre smitte. De er ofte i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt matvarer til mennesker og dyr. Man ser at gnagere er bærere for en hel rekke smittsomme sykdommer som kan utgjøre en reell helsefare for mennesker.

Kontakt Larvik Skadedyrkontroll for bekjempelse av rotter i huset.